Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

 

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1.          Az Ön személyes adatainak kezelője a BIO FLAME, s.r.o. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 
 

BIO FLAME, s.r.o.

Rúbanisko III, 2768/4, 984 03 Losonc, SR

IČO: 46170961

DIČ: 2023265772

IČ DPH: SK2023265772
 

1.2.          Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 
Rúbanisko III, 2768/4, 984 03 Losonc, SR

E-mail cím: info@bio-kandallok.hu
Telefonszám: 06 30/785 70 70
 

1.3.          Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1.          Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1.          A személyes adatok feldolgozásának célja, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

3.2.          Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.
 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

4.1.          Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 

5.1.          Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint  futár cégek (InTime).

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

6.1.          A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni
 

6.2.          Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@bio-kandallok.hu e-mail címen vonhatja vissza.
 

6.3.          Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

6.4.          Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

 

E feltételek 18.9.2018            -án lépnek hatályba.